2019-08-20

Jakie są zaburzenia sensoryczne u dzieci zaburzeń integracji sensorycznej

Deficyty koncentracji często obserwuje się u dzieci z nasilonym atopowym zapaleniem skóry. Najczęściej dotykają dzieci. Odgłosy takie jak padający deszcz, burza, wiatr, są dla takich dzieci męczarnią. Zaburzenia sensoryczne są wyraźnie widoczne w zachowaniu dziecka. Bardzo częste są zaburzenia odczuwania dźwięków, dotyku albo impulsów pochodzących z układu przedsionkowego ucha wewnętrznego i (ulokowanych w obrębie układu mięśniowego) proprioceptorów. Jakie są zaburzenia sensoryczne u dzieci zaburzeń integracji sensorycznej? Większość dzieci rozwija się poprawnie. Terapię si stosuje się przede wszystkim u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, choć współpracuje się także z niemowlętami. To dzieci okazujące strach przed wodą, piaskiem, trawą, czasem dotykiem czy czesaniem włosów. U dzieci starszych występują problemy z kontaktem fizycznym, maluchy źle znoszą mycie ich, skracanie włosów, ubieranie. Dzieci rozwijają się bardzo szybko. O skuteczności jej są przekonane osoby, które widzą jak poprawia się funkcjonowanie dzieci objętych terapią. Jeśli martwisz się, że zaburzenia si dotyczą twojej pociechy, warto poprosić o opinię specjalisty. Dzieci nadwrażliwe dotykowo czy czuciowo mają kłopoty z koncentracją uwagi, są słabsze motorycznie. Pomimo przypuszczalnego udziału niedoboru neuroprzekaźników w patogenezie ADD, w leczeniu zaburzenia nie stosuje się leków, a postępowanie pozafarmakologiczne. Problem: zaburzenia z równowagą i nauką nowych czynności. Czasami nasze dzieci chorują, wywracają się, uderzają, mają wypadki. Dziecko mające zaburzenia integracji sensorycznej wymaga specjalistycznej terapii i regularnej oceny specjalisty. Rodziców powinna zaniepokoić nagła zmiana zachowania dziecka, tendencja do pogłębiania się zaburzeń, inne towarzyszące zaburzenia neurologiczne. Zaburzenia SI ujawniają się dość wcześnie. Zaburzenia uwagi często utrzymują się także w dorosłym życiu, prowadząc do trudności w sprostaniu codziennym obowiązkom i znalezieniu dobrej pracy. Dzieci z natury mają mniejsze zdolności do skupienia uwagi niż dorośli. Zaburzenia integracji sensorycznej są charakterystyczne nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. U dzieci nadwrażliwych na bodźce słuchowe domaganie się ściszenia radia, telewizji, piosenki, będą na porządku dziennym. Nadwrażliwość sensoryczna u mniejszych dzieci to często efekt wciąż trwającego procesu integracji mechanizmów poznawczych. U każdego dziecka może to wyglądać inaczej, zaburzenia SI to zbiór pewnych nieprawidłowości w rozwoju zmysłowo-ruchowym. Jeśli nasze dziecko nie ma takich problemów, to z pewnością w najbliższej rodzinie lub wśród znajomych znajdziemy dzieci z zaburzeniami. Zaburzona jest też koordynacja wzrokowo- ruchowa, dzieci mają kłopoty z zachowaniem ; są impulsywne. Nie ma badań naukowych, które jednoznacznie określają przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej. 15% a nawet więcej dzieci ma problemy w tym zakresie. Za zaburzenia uwagi u dzieci może odpowiadać także nadmiar obowiązków i przemęczenie, niedostateczna ilość snu, a także problemy wynikające. Zaburzenia integracji sensorycznej (zaburzenia si) to pojęcie funkcjonujące w psychologii od niedawna. Zaburzenia integracji sensorycznej polegają na nadwrażliwości, zbyt małej wrażliwości na bodźce albo na białym szumie. Zajmowała się ona badaniem dzieci z trudnościami w koncentracji i bazując na swoim 40-letnim doświadczeniu stworzyła teorię SI, czyli integracji sensorycznej. Brak koncentracji u dzieci wcale nie musi wynikać z przyczyn chorobowych. Oczywiście nie oznacza, to że dzieci z danych grup będą miały zaburzenia SI, ale na pewno należy je bacznie obserwować i interweniować w razie potrzeby. Dzieci mają trudność w kontakcie z otoczeniem przez to, że nie potrafią przyjmować. U dzieci z autyzmem system odbioru bodźców sensorycznych i przetwarzanie otrzymanych przez zmysły informacji jest zaburzony. Dzieci te boją się przedmiotów rzucanych w ich stronę,. Dzieci późno zaczynają siadać i chodzić. Im młodsze dziecko, tym większa skłonność do rozpraszania się – koncentracja u dzieci najmłodszych jest zdecydowanie niższa niż koncentracja uwagi u dzieci w wieku szkolnym. Powyższe zaburzenia w odbiorze i integracji sensorycznej prowadzą. U dzieci z ADHD należy ocenić wskazania do leczenia farmakologicznego. W pierwszej kolejności konieczne jest zdiagnozowanie przyczyny tego objawu. Dzieci z nadwrażliwością na dotyk źle znoszą nawet delikatny dotyk innych osób, ubrania, źle tolerują ból, zmiany temperatury. Dzieci nagradzane za wykonanie określonych zadań będą wiedziały, że warto się starać.