przywództwo

2019-09-24

Tematem była rola dyrektora oraz przywództwo w oświacie

Przywództwo w organizacji to zespalanie idei, ludzi i zasobów, nie kontrolowanie, czy jeszcze gorsze - dzielenie. Zmierza ono również do zaspokojenia podstawowych a często nieświadomych potrzeb członków organizacji (np. Projekt przywództwo - artykuły i porady, które pomogą Ci rozwijać siebie i swój biznes, budować skuteczne zespoły, efektywnie negocjować, sprzedawać i zarządzać. Tematem była rola dyrektora oraz przywództwo w oświacie. Zasada zespołowości - przywództwo nie jest aktem solowym; skuteczność lidera wymaga współpracy innych osób. Przywództwo natomiast przedstawia kierunek działań osobom, które powinny angażować się w realizację strategii oraz wpływa na tworzenie zespołów i koalicji poprzez określenie wizji i strategii. Przywództwo w organizacji zmusza aby więcej słuchać i mniej mówić. Kiedy Bóg dokonywał wielu zadziwiających cudów dla Izraelitów, przywództwo Jozuego było bez zarzutów, z wyjątkiem jednego bardzo złego rozeznania. Kiedy Jozue przejął od Mojżesza przywództwo dzieci Izraela, prowadził ich do wielkich zwycięstw – na przykład Jerycho. – W jaki sposób przywództwo zmieni się w przyszłości? Przywództwo w organizacji jest podróżą, jest procesem, bycie przywódcą nie jest celem, a zdobywa się je codzienną, wytrwałą pracą. Przywództwo transformacyjne to styl zarządzania ludźmi, który bardzo silnie oddziałuje na otoczenie lidera. Przywództwo natomiast ustala kierunek rozwoju instytucji, tworzy wizję przyszłości (bliskiej i odległej) oraz stale opracowuje strategię dla wprowadzenia zmian umożliwiających osiągnięcie wizji. Przywództwo zaś przede wszystkim motywuje i inspiruje, pobudza pracowników do pokonywania przeszkód i barier budżetowych, zasobowych i międzyludzkich. Od początku dwudziestego wieku przywódcy stojący na czele organizacji stawiali sobie za cel budowanie systemów pozwalających na definiowanie, mierzenie i kontrolowanie zachowań pracowników. Przywództwo w organizacji to wykorzystywanie pojawiających się wokół Ciebie możliwości i usuwanie napotkanych przeszkód. Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają standardy i specyfikę działalności danej organizacji (analiza przypadków), ponadto. Przywództwo to sztuka mobilizowania ludzi do skutecznych działań. Pokazuje, jakie znaczenie dla organizacji ma praca każdej poszczególnej osoby. W H&M przywództwo to inspirowanie, odpowiednie delegowanie, konstruktywna informacja zwrotna i motywowanie pracowników. Ich zrozumienie może być krokiem ku lepszej organizacji działalności danej instytucji oraz może przyczynić się do zwiększenia jej efektywności. Przywództwo w organizacji oznacza służenie innym a nie wysługiwanie się nimi, wymaga dużej pokory i uczciwości, nie pychy i interesowności. Przywództwo polega na tworzeniu wizji i pobudzaniu ludzkich motywacji. Lider powinien stać na czele organizacji i pociągać za sobą innych, nie popychać. Diagnozę potrzeb rozwojowych organizacji prowadzimy na wszystkich szczeblach zarządzania, co daje nam pełną perspektywę jej potrzeb rozwojowych wynikających z celów biznesowych firmy.