2019-09-13

W takim przypadku wniosek o obniżenie alimentów jest jak najbardziej zasadny

W takim przypadku dziecko niepracującego skazanego może dochodzić alimentów od swoich dziadków (zarówno ze strony matki jak i ojca) bądź dalszych krewnych. Pogląd taki był jednak krytykowany ze względu na swoje nieprzystosowanie do sytuacji społeczno – gospodarczej w kraju i opierania wysokości alimentów na całkowicie hipotetycznych podstawach. W takim przypadku wniosek o obniżenie alimentów jest jak najbardziej zasadny. Należy pamiętać, że przekroczenie granicy pełnoletności, nie oznacza zaprzestania płacenia alimentów przez rodziców. Czy z uwagi na dobro uprawnionego można ograniczyć wysokość otrzymywanych przez niego alimentów bez prawomocnego wyroku ? Ministerstwo śledzi orzecznictwo zakresie zasądzania alimentów, i w razie niekorzystnego z punktu widzenia założeń ustawy kierunku orzecznictwa zapowiada możliwość doprecyzowania zapisów ustawy. Obniżenie alimentów ma miejsce gdy zmniejszyły się potrzeby uprawnionego lub pogorszyła się sytuacja majątkowa i materialna zobowiązanego. Obecnie jest zatrudniony i zarabia 602 zł netto, co należy ująć w pozwie o obniżenie alimentów, aby zmniejszyć alimenty do wysokości 500 złorekta aby obniżyć alimenty do wysokości 250 zł? Obniżenie alimentów, czy też nawet o całkowite uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Pełnoletnie dziecko nie otrzyma alimentów jeśl płacenie ich wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica lub gdy dziecko nie dokłada żadnych starań, aby samodzielnie się utrzymać. Na przyznanie alimentów przy opiece naprzemiennej ma więc szansę rodzic, który poświęca dziecku nieco więcej czasu bądź też znajduje się w gorszej sytuacji finansowej od drugiego rodzica. Uchylenie alimentów bądź ich obniżenie pociągnęłoby przecież negatywne skutki przede wszystkim dla dziecka, tymczasem winę za całą sytuację ponosi skazany rodzic. Oczywistym jest przecież, że w warunkach zakładu karnego zobowiązany do alimentów rodzic albo w ogóle nie podejmie pracy albo podejmie pracę bardzo słabo płatną. Podsumowując, jak wynika z przepisów i orzecznictwa – były mąż ma podstawy, by wnioskować o obniżenie alimentów, lecz musi swój pozew solidnie uzasadnić. Czy z tego względu ojciec może żądać zwrotu alimentów za miesiące przepracowane przeze mnie? Orzecznictwo odpowiada pozytywnie na tak postawione pytania. Czy rzeczywiście słuszne jest obniżenie alimentów – jak już wcześniej wspomniałam – zdecyduje sąd na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego. W czasie wówczas zasądzanych alimentów powód wraz ze swoją konkubiną i córką zamieszkiwał w mieszkaniu należącym do jego matki, którego koszt utrzymania wynosił około 700 zł miesięcznie. Sprecyzował żądanie pozwu i wniósł o obniżenie alimentów do kwoty po 900 zł miesięcznie. 60% wysokości alimentów otrzymywanych od ojca. Zgodnie z niektórymi orzeczeniami należy przyjmować pewną fikcję, jakoby zobowiązany do alimentów dalej pozostawał na wolności i na tej podstawie należy też ustalać jego możliwości zarobkowe. Obecnie pełnoletnie dziecko, które nie jest w stanie samo się utrzymać, może żądać alimentów od swoich rodziców. Czy będę dalej uprawniona do alimentów do czasu znalezienia pracy? Sąd może nie orzec o obniżeniu alimentów albo może uwzględnić powództwo przez zmianę orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. 136 KRO można zastosować jeśli do uszczuplenia majątku doszło nie dalej jak w ciągu 3 lat przed wniesieniem pozwu o zasądzenie alimentów i aby w tym czasie strony łączył stosunek alimentacyjny. Skazani zobowiązaniu do alimentów powinni być zatem w pierwszej kolejności kierowani do prac wysoko wynagradzanych. Czy mogę starać się o obniżenie alimentów? Dochodzenie alimentów – postępowanie sądowe. 136, który przyznaje uprawnionym do alimentów szczególną ochronę. W trakcie ustalania wysokości alimentów wymieniona była zatrudniona w przedsiębiorstwie pozwanego otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 723 zł miesięcznie. W ocenie Sądu, na podstawie zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego powództwo o obniżenie alimentów nie zasługuje na uwzględnienie i jako takie podlegało oddaleniu. To realny problem, z którym musiało zmierzyć się orzecznictwo Sądów. Nadal rodzice będą mieli obowiązek płacenia alimentów na małoletnie dziecko. Rodzice będą mogli się uchylić od płacenia alimentów na swoje pełnoletnie dzieci, nawet jeśli alimenty zostały orzeczone przez sąd. Oraz matki pozwanego, w dacie ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów oraz w chwili obecnej. Ojciec dziecka ciągle próbuje dowieść, że sąd powinien zasądzić obniżenie alimentów na syna.